V tomto čísle se věnujeme problematice měnícího se klimatu a s ní související změnou dostupnosti vstupních substrátů a paliv pro  výrobu obnovitelné energie. Články jsou věnovány energetickému využití slámy, dřeva z porostů napadených kůrovcem, nebo tomu, jak  lze využít popel ze spalované biomasy jako hnojivo a podílet se tak na oběhovém hospodářství. V závěru zmiňujeme možnost fixace výkupní ceny elektřiny formou Postupného výkupu, která reaguje na současnou situaci na trhu s elektřinou a představíme také multifunkční projekt bioplynové stanice využívající dávkování substrátu mokrou cestou.

Přečíst on-lineUložit časopis

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.