Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně  životního prostředí. Evropská legislativa s biopalivy stále počítá, proto v úvodním článku představíme, co přinese nové znění směrnice  o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a jak ovlivní rámec pro rozvoj biopaliv mezi lety 2020–2030. V dalším článku Vás  seznámíme s projektem Thünského institutu, který ve spolupráci s osmi partnery prozkoumal emise skleníkových plynů vznikající při  pěstování řepky. Zaznamenali jsme také novinku ve vozovém parku společnosti Toyota, která zveřejnila prototyp vozu s flexibilní  možností volby paliva. Uvedeme také, které dva členské státy dosahují cílů EU 2020, týkajících se podílu OZE v dopravě, jak si stojí  biopaliva ve Švédsku a na čem právě Švédi spolupracují s Finskem. V článku z exkurze do Německa upozorníme také na tři výjimečné  projekty týkající se biometanu, syntézního plynu a zpracování bioodpadu, které nás mohou inspirovat na cestě ke zvyšování podílu  OZE v dopravě. V závěru ještě sdílíme zkušenosti s výrobou etanolu v ČR, které ukazují, že biopaliva si při snižování uhlíkové stopy vedou skutečně dobře.

Přečíst on-lineUložit časopis

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.