Co přináší členství v CZ Biom

 • společné prosazování legislativy v oblasti využívání biomasy, bioplynu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,
 • podíl na společném prosazování a propagaci využívání biomasy na odborné i procesní úrovni,
 • společný postup při jednání o podpoře v oblasti biomasy – výkupní ceny, podpory v zemědělství atd.
 • možnost reklamy na www.czbiom.cz a www.biom.cz a,
 • významné slevy na akcích CZ Biom, společné výstavní plochy na výstavách, exkurze, semináře a konference,
 • rozšíření odborných i obchodních kontaktů,
 • společný postup při sledování trhu, certifikacích a hlídání kvality,
 • bezplatné zasílání tištěného časopisu BIOM,
 • možnost reklamy ve sbornících, na letácích a dalších publikacích CZ Biom,
 • zasílání aktuálních zpráv a novinek, informování o činnosti představitelů CZ Biom a o vývoji aktuálně projednávaných otázek
 • a mnoho dalšího.

Členství v CZ Biom

CZ Biom je sdružením různých společností podnikajících v oblasti obnovitelných zdrojů a biomasy, hojně jsou zastoupena různá zemědělská družstva či výrobci rozmanitých technologií a komponent.

Členství v CZ Biom je členěno na právnické a fyzické osoby. Právnické osoby mají s ohledem na výši členského příspěvku možnost využívat přínosy ze členství v plném rozsahu. Organizace, které z nějakých důvodů nemohou být přímými členy (např. školy, nadnárodní společnosti apod.) se aktivit CZ Biom mohou účastnit alternativními způsoby, např. sponzoringem.

 

Logo „Jsme členem CZ Biom“ – na své stránky si naši členové mohou umístit logo spolku s označením, že jsou členy (ke stažení v sekci pro členy)

Stanovy sdružení ke stažení zde.

Staňte se členem jednoduše

Pokud máte zájem o členství v CZ Biom, jsou dvě možnosti, jak se přihlásit.

1) Vyplňte on-line přihlášku:

Logo společnosti

V případě, že Vaše společnost má vytvořeno firemní logo a chcete jej umístit na webových stránkách CZ Biom mezi ostatní členy, zašlete logo v dostatečné kvalitě na email sekretariat@biom.cz. Předem děkujeme!

 

GDPR prohlášení

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy názvu společnosti, jména, emailu a jiných kontaktních údajů uvedených v přihlášce pro CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)    

2) Stáhněte si přihlášku

právnická osoba: PDF*, DOCX*

fyzická osoba: PDF*, DOCX*

Vyplněný dokument vytiskněte a zašlete:
a) originál s podpisem na kontaktní adresu CZ Biom: Opletalova 7/918, Praha 1, 111 44

NEBO

b) oskenovaný s podpisem na e-mail: sekretariat@biom.cz.

 

Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat o dalším postupu.
Po odeslání přihlášky, po jejím schválení Předsednictvem CZ Biom a po zaplacení členského příspěvku na základě obdržené faktury se stanete plnoprávnými členy CZ Biom.

Členové CZ Biom jsou zařazeni do emailového rozesílače zpráv, dostávají zdarma časopis BIOM, mají zlevněné vložné na akcích CZ Biom a mohou se aktivně zapojovat do dění v rámci jednotlivých sekcí i v rámci celého CZ Biom.

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou v roce 2024:

Členské příspěvky spadají do sazby 0 % DPH. Členský příspěvek se hradí na období kalendářního roku (1.1-31.12.).

Příspěvky se platí převodem na účet číslo 165328389/0800, variabilní symbol – číslo faktury za členský příspěvek.

Členské příspěvky v rámci sekce Bioplyn:
základ: 19.000 Kč + (33 Kč x 1 instalovaný kW elektrického výkonu BPS)

maximální členský příspěvek dle výkonu BPS: 80.000 Kč

Členské příspěvky v rámci sekce Výroba tepla a elektřiny z pevné biomasy:
základ: 13.000 Kč + (20 Kč x 1 instalovaný kW elektrického výkonu výrobny)

Členské příspěvky v rámci sekce Kompostování a bioodpady:
základ: 2.600 Kč + 1,30 Kč za 1 t projektované kapacity

maximální členský příspěvek: 40.000 Kč

Další:

 • BPS, teplárna, kompostárna – dle výkonu
 • Firmy, holdingy provozující 2 a více BPS – 80.000 Kč
 • Firmy, holdingy provozující 2 a více tepláren – 155.000 Kč
 • Sekce BIOMETAN – zdarma pro členy sekce Bioplyn, ostatní dle dohody
 • Poradenská společnost – 60.000 Kč
 • Výzkumný ústav, nezisková organizace, města a obce (pokud nejsou provozovateli BPS nebo teplárny – to dle výkonu), fyzické osoby (odborná veřejnost) – 6.500 Kč
 • Fyzické osoby nepodnikající, laikové – 600 Kč
 • Důchodci, studenti (do Ing./Mgr. vč.) – 300 Kč

Stanovy sdružení ke stažení zde.

Nezaplacený členský příspěvek do 30.6. je důvodem pro ukončení členství v CZ Biom.

 

 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.