Valná hromada 2023

Od: 24/05/2023
Do: 24/05/2023
Kde: Hotel Atom Třebíč, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Dne 24. května 2023 se uskuteční valná hromada pro členy sdružení CZ Biom v Hotelu Atom v Třebíči. Valná hromada je naplánována v rámci již tradiční jarní akce CZ Biom věnované tématům z oblasti bioplynu, biometanu a bioodpadů.

Více o konferenci zde.
Účast všech členů sdružení CZ Biom na volební valné hromadě je velmi žádaná.

Program

Valná hromada
začátek program
8:30 Registrace
12:30 Zahájení Valné hromady
13:30 Kontrola usnášeníschopnosti
  Zpráva o činnosti spolku za rok 2022
  Finanční zpráva za rok 2022 a plán na rok 2023
15:00 Ukončení Valné hromady

 

Zájemci o kandidaturu do předsednictva CZ Biom zašlete prosím přihlášku spolu s životopisem a motivačním dopisem (emailem na sekretariat@biom.cz nebo poštou CZ Biom, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1) do 20.4. 2023.

Hlasování na Valné hromadě CZ Biom se může účastnit pouze: jednatel/předseda/ředitel společnosti, příp. jeho zástupce s plnou mocí s úředně ověřeným nebo elektronickým podpisem osoby, která je zastupována.

Podepsanou plnou moc lze zaslat předem poštou na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo odevzdat při registraci dne 24.5.2023.

Plná moc (word)
Plná moc (pdf)

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.