Konference Bioplyn a legislativa 2023

Od: 24/05/2023
Do: 24/05/2023
Kde: Hotel Atom Třebíč, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
Konference, seminář Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Dne 24. května 2023 se uskuteční již tradiční jarní akce CZ Biom věnovaná tématům z oblasti bioplynu, biometanu a bioodpadů. Letos se setkáme v Hotelu Atom v Třebíči. Konference bude přenášena také online.

 

Dne 24. 5. 2023 se konají následující akce:

1) konference Bioplyn a legislativa – fyzicky i online

Odkaz pro online sledování bude přihlášeným zaslán v samostatném emailu několik dní před akcí.

3) Volební Valná hromada CZ Biom – pouze fyzicky

Letos se uskuteční volební valná hromada CZ Biom, účast všech členů je tedy velmi žádaná.

Zájemci o kandidaturu do předsednictva CZ Biom zašlete prosím přihlášku spolu s životopisem a motivačním dopisem (emailem na sekretariat@biom.cz nebo poštou CZ Biom, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1) do 20.4. 2023.

 

Hlasování na Valné hromadě CZ Biom se může účastnit pouze jednatel/předseda/ředitel společnosti, příp. jeho zástupce s Plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby, která je zastupována.

Podepsanou plnou moc lze zaslat předem poštou na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo odevzdat při registraci dne 24.5.2023.

Plná moc (word)

Plná moc (pdf)

 

Program

Již brzy.

Konference Bioplyn a legislativa začne v 9. hodin, program bude do cca 13. hodiny.

Poté bude následovat oběd, po terém se uskuteční valná hromada CZ Biom.

Letos se můžete těšit na témata jako postup balíčku zákonů LEX OZE II, indexace podpory, vyhodnocení překompenzace, otázka posunu v jednání s Celním úřadem či kritéria udržitelnosti a jiné.

 

Místo

Hotel Atom Třebíč

Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

 

Během akce bude k dispozici občerstvení.

Náš tým bude na místě již den předem, takže kdo bude mít zájem přijet a potkat se s námi, budeme tu pro Vás.

Ubytování si hradí a rezervují účastníci konference sami.

 

Vložné

člen CZ Biom fyzická účast: 500 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 605 Kč

člen CZ Biom online účast: zdarma

NEčlen CZ Biom fyzická účast: 2.000 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 2.420 Kč

NEčlen CZ Biom online účast: 1.000 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 1.210 Kč

média fyzicky / online: zdarma, prosíme do poznámky uvést název média.

 

Částku vynásobenou počtem účastníků prosím zašlete na číslo účtu: 165328389/0800, jako variabilní symbol uveďte IČ své společnosti.

Vložné uhraďte nejpozději do 18. 5. 2023, u pozdějších plateb není jistota, že budou připsány na náš účet do data konání akce.

V případě pozdější platby si sebou na registraci dne 24. 5. 2023 prosím přineste potvrzení o platbě jako doklad o uhrazení vložného.

Po připsání platby na náš účet Vám bude zasláno potvrzení o přijetí platby, finální fakturu a daňový doklad obdržíte po akci. Oboje bude zasláno na email uvedený při registraci.

Platba v hotovosti na místě není možná!

 

Registrace

Pro účast je potřeba registrace.

V případě registrace více osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně. Neregistrujte v jednom formuláři více osob.

 

Storno podmínky

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz.

V případě odhlášení 9 a více dní před konáním akce vracíme poplatek v plné výši. V případě zrušení účasti 8 a méně dní před konáním akce nebo při neúčasti na akci se účastnický poplatek nevrací (tj. storno poplatek činí 100 %).

Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.

Poplatek nelze převést na jinou akci.

GDPR prohlášení

Účastník akce (subjekt údajů) dává svým podpisem souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů a fotografických materiálů z konference/semináře CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!) 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.