Konference Bioplyn a legislativa 2023

Od: 24/05/2023
Do: 24/05/2023
Kde: Hotel Atom Třebíč, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
Konference, seminář Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Dne 24. května 2023 se uskuteční již tradiční jarní akce CZ Biom věnovaná tématům z oblasti bioplynu, biometanu a bioodpadů. Letos se setkáme v Hotelu Atom v Třebíči. Konference bude přenášena také online.

Dne 24. 5. 2023 se konají následující akce:

1) konference Bioplyn a legislativa – fyzicky i online
Odkaz
pro online sledování bude přihlášeným zaslán v samostatném emailu několik dní před akcí.

3) Volební Valná hromada CZ Biom – pouze fyzicky
Letos se uskuteční volební valná hromada CZ Biom, účast všech členů je tedy velmi žádaná.

Zájemci o kandidaturu do předsednictva CZ Biom zašlete prosím přihlášku spolu s životopisem a motivačním dopisem (emailem na sekretariat@biom.cz nebo poštou CZ Biom, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1) do 20.4. 2023.
Hlasování na Valné hromadě CZ Biom se může účastnit pouze jednatel/předseda/ředitel společnosti, příp. jeho zástupce s Plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby, která je zastupována.
Podepsanou plnou moc lze zaslat předem poštou na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo odevzdat při registraci dne 24.5.2023.

Program

Konference Bioplyn a legislativa – 24. května 2023
Moderuje Začátek Přednášející Organizace Prezentace
  8:20 registrace    
Adam Moravec 9:00 Jan Habart CZ Biom Úvod 
9:05 Adam Moravec CZ Biom IRR, flexibilita, potenciál bioplynu
9:35 Miroslav Brajer Česká  spořitelna Financování BPS a býroby biometanu
9:55 Jaroslav Lekeš Top Oil Services Prémiové oleje Jenbacher v praxi
10:00 Luděk Šikola Doucha Šikola Advokáti Zdaňování bioplynu využitého v KGJ k produkci tepla
10:20 Miroslav Jetleb MEGA BioLNG z bioodpadů bez dotací
  10:25 přestávka    
Jan Habart 10:45 Kristián Titka ERÚ Bioplyn, monitoring nákladů na palivo
11:05 Martin Schwarz CZ Biom  Budoucnost podporované biomasy
11:20 Jakub Hulička NRG flex Predizolované potrubia
11:25 Jan Habart CZ Biom Nová evropská legislativa
11:50 Antonín Panák Ernst & Young Navýšení výkonu stávající výroby, zastropování
  12:05 oběd    
Adam Moravec 13:05 Klára Šestáková CZ Biom Bioodpady, vstupy do BPS a kompostáren
13:25 Jiří Antonín Vogelsang CZ Revoluční vřetenové čerpadlo
13:35 Martin Turek AIR PRODUCTS Jednoduché řešení výroby biometanu bez nutnosti vlastní investice
13:40 Adam Moravec CZ Biom Vývoj cen elektřiny
  13:30 Valná hromada    

 

Valná hromada
začátek program
8:30 Registrace
13:30 Zahájení Valné hromady
14:00 Kontrola usnášeníschopnosti
  Zpráva o činnosti spolku za rok 2023
  Finanční zpráva za rok 2022 a plán na rok 2023
15:00 Ukončení Valné hromady

Místo

Hotel Atom Třebíč | Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

Během akce bude k dispozici občerstvení.
Náš tým bude na místě již den předem, takže kdo bude mít zájem přijet a potkat se s námi, budeme tu pro Vás.
Ubytování si hradí a rezervují účastníci konference sami.

Vložné

  • člen CZ Biom online účast: zdarma
  • člen CZ Biom fyzická účast: 500 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 605 Kč
  • NEčlen CZ Biom fyzická účast: 2.000 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 2.420 Kč
  • NEčlen CZ Biom online účast: 1.000 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 1.210 Kč
  • média fyzicky / online: zdarma, prosíme do poznámky uvést název média.

Částku vynásobenou počtem účastníků prosím zašlete na číslo účtu: 165328389/0800, jako variabilní symbol uveďte IČ své společnosti.
Vložné uhraďte nejpozději do 18. 5. 2023, u pozdějších plateb není jistota, že budou připsány na náš účet do data konání akce.
V případě pozdější platby si sebou na registraci dne 24. 5. 2023 prosím přineste potvrzení o platbě jako doklad o uhrazení vložného.
Po připsání platby na náš účet Vám bude zasláno potvrzení o přijetí platby, finální fakturu a daňový doklad obdržíte po akci. Oboje bude zasláno na email uvedený při registraci.
Platba v hotovosti na místě není možná!

Registrace

KAPACITA SÁLU BYLA JIŽ NAPLNĚNA, REGISTRACE JE MOŽNÁ POUZE NA ONLINE ÚČAST.

Pro účast je potřeba registrace.
V případě registrace více osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně. Neregistrujte v jednom formuláři více osob.

Storno podmínky

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz.
V případě odhlášení 9 a více dní před konáním akce vracíme poplatek v plné výši. V případě zrušení účasti 8 a méně dní před konáním akce nebo při neúčasti na akci se účastnický poplatek nevrací (tj. storno poplatek činí 100 %).
Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.
Poplatek nelze převést na jinou akci.

GDPR prohlášení

Účastník akce (subjekt údajů) dává svým podpisem souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů a fotografických materiálů z konference/semináře CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!) 

 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.