Školení překompenzace březen 2022

Od: 29/03/2022
Do: 31/03/2022
Kde: Průhonice, Olomouc
Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Prezentace se semináře

PREZENTACE 1: Přiměřenosti podpory „PŘEKOMPENZACE“_Adam Moravec

PREZENTACE 2: Kontroly překompenzace a investiční podpora: individuální řízení před Státní energetickou inspekcí

Letos nás čeká sektorové šetření výroben spuštěných v roce 2011. Dle nového zákona by mělo do 30. 6. 2022 MPO zveřejnit výsledky sektorového šetření. Je tedy zřejmé, že nejpozději na přelomu zimy a jara bude muset MPO rozeslat dotazníky k přiměřenosti podpory. Z tohoto důvodu už nyní plánujeme termíny pro seminář zaměřený na konzultaci výpočtu IRR. 

Seminář je přednostně určen pro výrobny uvedené do provozu v roce 2011 nebo ty, které v tomto roce navýšily výkon. Přihlásit se samozřejmě může kdokoliv z členů CZ Biom a obzvlášť účast doporučujeme těm, kteří provozují výrobnu staršího data než 2011 a chtěli by využít některé z individuálních opatření pro výplatu podpory, tzn. mají souběh podpor a sektorové šetření vykazovalo IRR vyšší, než je limit (dnes 10,6 %), nebo těm, kteří měli souběh podpor a nechtějí z jakéhokoliv důvodu čekat až na to, kdy na ně přijde řada s individuální kontrolou.

Oba semináře budou mít stejné zaměření a stejný obsah. Záleží zcela na Vás, na jaký termín a jaké místo se přihlásíte.

Kapacita každého semináře je ohraničena max 40 účastníky.

Začátek obou seminářů je v 9:00 (sály budou otevřeny s drobným občerstvením od 8:30), předpokládaný konec ve 12:00 a následovat bude společný oběd.

MÍSTA A TERMÍNY

1. Seminář 29.3.2022 – hotel Floret, Průhonice

Vzdělávací a informační centrum Floret – Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Malý sál 

2. Seminář 31.3.2022 – RCO, Olomouc

Regionální centrum Olomouc – Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc

Sál Andromeda

Semináře nebudou přenášeny on-line.

REGISTRACE uzavřena

Semináře jsou pro účastníky zdarma.

V případě registrace více osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně. Neregistrujte v jednom formuláři více osob!

 

GDPR prohlášení

Účastník akce (subjekt údajů) dává svým podpisem souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů a fotografických materiálů z konference/semináře CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)    

 

 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.