Povinnost plnění kritérií udržitelnosti se blíží

Podle evropské směrnice na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů budou muset velcí dodavatelé elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu a jejich dodavatelé prokazovat udržitelný původ biomasy.  Zařízení zprovozněná v roce 2021 a později musí také dosáhnout minimální úspory emisí skleníkových plynů bioenergie ve srovnání s fosilními palivy.

Bioplynové stanice s příkonem nejméně 2 MW a teplárny s příkonem nejméně 20 MW tak budou muset od 1. července 2023 prokázat, že biomasa pro energetiku byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrého stavu zemědělské půdy. Do té doby se musí za první pololetí 2023 prokazovat čestným prohlášením o udržitelnosti biomasy.

Na certifikaci je v současné době vázána veřejná podpora. V případě, že je zařízení v režimu podpory, i přes cenové rozhodnutí ERÚ na rok 2023 které je pro většinu zdrojů nulové, je potřeba plnit kritéria udržitelnosti. V opačném případě hrozí necertifikovanému subjektu pokuta.

Příprava na certifikaci

CZ Biom nabízí svým členům konzultace, věnované přípravě na nová kritéria, přípravu dokumentace pro bioplynové stanice a výtopny na biomasu a jejich dodavatele, nastavení systému hmotnostní bilance nebo výpočtu úspory emisí skleníkových plynů. Spolupracujeme s certifikačními systémy SURE a KZR INiG a certifikačními společnostmi, které auditují tyto systémy.

Pokud se chcete na nová kritéria připravit, neváhejte nás kontaktovat na adrese: dajcl@biom.cz.

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.