Ověřování udržitelné bioenergie se blíží

Podle evropské směrnice na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů budou muset velcí dodavatelé elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu prokazovat udržitelný původ biomasy.  Zařízení zprovozněná v roce 2021 a později musí také dosáhnout minimální úspory emisí skleníkových plynů bioenergie ve srovnání s fosilními palivy.

Bioplynové stanice s příkonem nejméně 2 MW a teplárny s příkonem nejméně 20 MW tak budou muset od 1. července 2022 prokázat, že biomasa pro energetiku byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrého stavu zemědělské půdy. Do té doby se musí za první pololetí 2022 prokazovat čestným prohlášením o udržitelnosti biomasy.

Veřejná podpora bude nově vyplácena pouze těm zařízením, která výše uvedené povinnosti splní!

Splnění nové regulace budou ověřovat certifikační firmy.

Příprava na nová kritéria

CZ Biom nabízí svým členům konzultace, věnované přípravě na nová kritéria, zejména v oblasti dokumentace dodávek biomasy a substrátů pro bioplynové stanice a výtopny na biomasu, nastavení systému hmotnostní bilance nebo výpočtu úspory emisí skleníkových plynů.

Pokud se chcete na nová kritéria připravit, neváhejte nás kontaktovat na adrese: dajcl@biom.cz.

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.