Veřejná konzultace udržitelnosti produkce lesní biomasy v ČR

Od začátku roku 2023 se certifikace kritérií udržitelnosti sektoru  výroby energie z lesní biomasy potýká s významnou změnou. Nově je nutné doložit za každý certifikovaný subjekt tzv. analýzu rizik (Risk Assessment) kategorie B. Jedná se o analýzu rizik udržitelnosti produkce lesní biomasy. Tato povinnost platí pro všechny schválené systémy certifikace kritérií udržitelnosti (tzn. ISSC EU, SURE i KZR INiG). Tento dokument musí obsahovat všechny podrobnosti k udržitelné biomase, jako je například zhodnocení národní legislativní ochrany, management těžby nebo následné ochrany pozemků po těžbě z míst, odkud je palivo získáváno. Tato změna má významný dopad na certifikované společnosti celého dodavatelského řetězce lesní biomasy a tepláren spalujících pevnou biomasu. 
 
České sdružení pro biomasu CZ Biom se snaží zjednodušovat procesy v rámci certifikace. Využili jsme možnosti vytvoření národní analýzy Risk Assessment v kategorii A, která zcela nahrazuje individuální analýzy kategorie B. To znamená, že v případě přijetí analýzy kategorie A (která zhodnocuje Českou republiku jako celek), nebude muset certifikovaný subjekt vytvářet individuální analýzu rizik pro jednotlivé pozemky, ze kterých těží lesní biomasu. Auditor se pouze odkáže na národní analýzu přijatou pod volitelným systémem. Tím se zároveň zabrání duplikaci dokumentů, které v podstatě říkají to samé – biomasa získaná na území ČR splňuje kritéria dané směrnicí RED II. 
 
Vytvořenou národní analýzu pro kategorii A níže zveřejňujeme pro tzv. stakeholders dialogue. Každá zainteresovaná strana má nyní možnost dokument stáhnout a poslat nám případné komentáře. Pokud dojde k přijetí pod systémem SURE, další volitelné systémy (ISCC EU a KZR INiG) mohou v rámci vzájemné uznatelnosti systémů certifikace tuto analýzu přijmout. 
 
České sdružení pro biomasu je výhradním partnerem certifikačního schématu SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), podle kterého mohou výrobci energie z pevné biomasy a bioplynu prokazovat udržitelnost bioenergie. 
 
Své připomínky můžete zasílat na e-mail: dajcl@biom.cz.
 
Dokumentace ke stažení ZDE.
 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.