Taxonomie vytvoří poptávku po obnovitelných zdrojích a čistých plynech

 


Evropská komise zveřejnila návrh takzvaného delegovaného aktu taxonomie, jenž definuje, které technologie a za jakých podmínek mohou být při financování jejich výstavby, údržby a provozu považovány za udržitelné. Uvedená kritéria budou využívána bankami, aby prokázaly, že investují do čistých technologií. Očekává se, že taxonomie bude jedním ze silných nástrojů k dosažení uhlíkové neutrality EU v roce 2050.

32 procent spotřeby energie budou už za deset let pokrývat obnovitelné zdroje energie (OZE), je to skoro dvakrát víc, než dnes (17,5 %).1 A takový je spravedlivý podíl Česka na společném evropském dekarbonizačním úsilí, který v létě zveřejnila Evropská komise. Ve spotřebě elektřiny stoupne podíl obnovitelných zdrojů, zejména díky rozvoji slunečních a větrných elektráren, dokonce na trojnásobek, ze současných 15 na 43 %, předpovídá Komora OZE. Kromě elektřiny je nutné zvýšit podíl obnovitelných zdrojů i ve spotřebě tepla a chladu a v dopravě. Rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější a čistou energii bude hlavním tahounem této proměny v energetice. Největší výzvou zůstává přístup státu, který sice obnovitelné zdroje podporuje, ale dosud nedostatečně, jen jako doplněk k velké, tradiční energetice. Obnovitelné zdroje jsou přitom jedinečnou příležitostí pro domácnosti, podnikatele i obce a vláda by měla jejich rozvoji dát zelenou.

Pro přechod na čistou energetiku bude klíčové zvládnutí technologií akumulace a řízení spotřeby i výroby energie. Za zásadní považujeme využívání řiditelných obnovitelných zdrojů, a to jak na straně výroby tak na straně spotřeby. Především jde o bioplyn a biometan a důležitý potenciál regulace a akumulace při využití tepelných čerpadel.

Nemáme pochybnosti, že Česko se svou robustní vědeckou, technologickou a průmyslovou základnou může v energetické transformaci uspět. Proto považujeme delegovaný akt taxonomie za příležitost a vyzýváme k vytvoření vhodných a jednoduchých podmínek pro rozvoj těchto perspektivních energetických odvětví, z nichž budou v budoucnu profitovat domácnosti, podnikatelé a firmy i obce.

Zdroj: Tisková zpráva Komory OZE, Asociace pro využívání tepelných čerpadel, Cechu akumulace a fotovoltaiky, Cechu provozovatelů malých vodních elektráren, CZ Biom, České společnosti pro větrnou energii 31. 1. 2022

 


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.