Připojte se k třetímu ročníku akce Nakopej si pytel! 7. – 13. května 2023

 


Vážení kolegové kompostáři,

je mi potěšením Vás i v letošním roce pozvat k účasti na již třetím ročníku akce s názvem „Nakopej si pytel!“ – tato akce bude probíhat v rámci Mezinárodního týdne kompostování, který se počítá vždy od první květnové neděle do soboty. Letos se tedy bude konat v období od 7. do 13. května.

Jakožto zástupce CZ Biom, bych Vás chtěla vyzvat k zapojení se do této akce a využít tuto událost k propagaci třídění, kompostování, pěstování a péči o půdu. A zároveň propagaci Vás samotných kompostářů a Vašich provozoven.

Dle zpětných vazeb z předchozích ročníků, máme velmi pozitivní ohlasy jak ze strany kompostářů, tak i spotřebitelů. Do kompostáren našlo cestu velké množství nových zákazníků, kteří díky této akci zjistili, že se v jejich okolí nachází kompostárna, a že zde mohou nakoupit komposty, případně i substráty a na kompostárnu se nyní vracejí opakovaně, jakožto stálí zákazníci.

CO VÁM V RÁMCI TÉTO AKCE NABÍZÍME?

  • Propagační materiály, které zašleme na Váš e-mail, konkrétně leták k této události a „Návod“ co do bioodpadu PATŘÍ a NEPATŘÍ (obojí zpracované naší skvělou grafičkou).
  • Celorepublikovou propagaci této akce, formou tiskové zprávy, zveřejnění letáku v časopisech a novinách. Máme přislíbenou spolupráci s  Magazín pro krásu a zdravý životní styl (activebeauty.cz) , což je magazín sítě drogerií dm a spolupráci s organizací https://www.recyklohrani.cz/cs/ - která bude propagovat tuto akci v rámci základních a středních škol.
  • V propagačních materiálech bude informace, které kompostárny se zapojily a kontakt na Vaše webové stránky

CO BUDE NA VÁS?

  • Zaslané propagační materiály využijte ke své propagaci v rámci Vašeho regionu (místní zpravodaj, webové stránky obce, kraje i kompostárny samotné, fantazii se meze nekladou).
  • Přilákejte do své kompostárny nové zákazníky a naučte je správně třídit a pečovat o půdu, předejte jim také informace, že kompost je koření pro jejich zahrádky a zvyšte si tím odbyt.
  • Vymezte množství kompostu, které chcete v rámci této akce nabídnout zdarma, naše doporučení je max 3 tuny na vhodném místě v rámci provozovny.
  • Nemusíte kompost rozdávat každý den, vyberte si dny v rámci „Mezinárodního týdne kompostování“, i jeden den je dobrý plán.
  • Kompost či substrát nabídněte nejrychlejším zájemcům z řad soukromých osob, kteří si jej u Vás svépomocí nakopou do vlastních pytlů, či jiných vhodných nádob.

Budeme rádi za zpětnou vazbu, pošlete nám foto či video z akce na Vaší kompostárně.

Svou účast prosím potvrzujte na e-mail: dajcl@biom.cz, poté obratem obdržíte potřebné propagační materiály

  • Video z předcházejícího ročníku na kompostárně ve Zdibech naleznete ZDE.
  • Více o úspěchu z předcházejícího ročníku se dočtete ZDE.

Děkujeme za aktivní účast a těšíme se na spolupráci!

Ing. Klára Šestáková, vedoucí sekce bioodpady a kompostování

+ 420 605 982 562, sestakova@biom.cz


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.