Návrh Komise na změnu taxonomie je výzvou pro sektor bioplynu. Biometan musí hrát důležitou roli

 

10.1.2022

Do 12. ledna mají jednotlivé státy EU možnost podávat připomínky k návrhu na úpravu taxonomie, která má dočasně umožňovat směřovat zelené investice do sektoru zemního plynu a jaderné energetiky. Asociace CZ Biom vítá, že Evropská komise navrhuje uznat zemní plyn za nízkouhlíkovou technologii s podmínkou, že bude 30 % plynu od roku 2026 a 55 % od roku 2030 pocházet z obnovitelných zdrojů. Po dlouhých letech nestabilní podpory to však bude pro sektor bioplynu v České republice velká výzva. 

Taxonomie vytváří pravidla pro použití veřejných prostředků pro financování různých odvětví. Uznání zelených investic v oblasti rozvoje využití zemního plynu podmiňuje taxonomie podílem zelených plynů ve výši 30 % v roce 2026 a 55 % v roce 2030. Kdyby se podíl zelených plynů vztahoval k celkové očekávané spotřebě zemního plynu, pak bychom museli v roce 2025 disponovat zeleným plynem o energetickém objemu téměř 30 TWh a v roce 2030 více jak jednou tolik. Podmínka Taxonomie se však vztahuje na jednotlivé resorty a proto pro uznání zelených investic do transformace teplárenství a elektroenergetiky je třeba vycházet ze spotřeby zemního právě v těchto odvětvích. V takovém případě musíme mít k dispozici množství zeleného plynu v roce 2025 ve výši 5,5 TWh a v roce 2030 více jak 20 TWh. Vše samozřejmě bude závislé na vývoji spotřeby zemního plynu. K naplnění podmínek bude třeba kombinace tří faktorů – rozvoj zelených plynů (biometan a vodík), náhrada uhlí přímo obnovitelnými zdroji a energetické úspory zajišťující snížení spotřeby zemního plynu.

Aby byly požadavky na splnění podílu zeleného plynu ve spotřebě realizovatelné, bude nutné využít současné změny legislativy, která opět pamatuje na podporu výroby biometanu a připouští možnost modernizovat podporované zdroje. Přibližně polovina bioplynových stanic je technicky připojitelná k síti zemního plynu a v ostatních stanicích je možné přímo v místě vyrábět BioLNG nebo BioCNG. Tak trochu proti proudu v této souvislosti vyznívá programové prohlášení aktuální vlády.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.