Kritéria udržitelnosti energie z pevné biomasy a bioplynu již od nového roku

 

7.10.2021
Novelizovaný zákon o podporovaných zdrojích, který nabude účinnosti 1. ledna 2022 zavádí v Česku kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro výrobu elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu. Zákon vychází z evropské směrnice z roku 2018 a klade nové požadavky na udržitelnou produkci paliv z biomasy, dokumentaci k dodávkám biomasy v celém dodavatelském řetězci a úsporu emisí skleníkových plynů. Zájemců o certifikaci dodavatelského řetězce budou stovky a nezbývá mnoho času. Český zákon sice díky připomínkám CZ Biom obsahuje přechodná ustanovení, ale i tak je nejvyšší čas se na novou regulaci začít připravovat.

Pravidla se týkají „jen” velkých bioplynek a tepláren

Bioplynové stanice s příkonem nejméně 2 MW a teplárny spalující biomasu s příkonem nejméně 20 MW budou muset dokládat, že biomasa pro energetiku byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrého stavu zemědělské půdy. Zařízení zprovozněná v roce 2021 a později musí také dosáhnout zákonem stanovené úspory emisí skleníkových plynů bioenergie ve srovnání s fosilními palivy. Legislativa požaduje, aby s dodávkou biomasy putovaly také dokumenty o zemi původu nebo o tom, že palivo bylo vypěstováno udržitelně.
 
Zelený bonus bude nově vyplácen pouze těm zařízením, která tato povinnosti splní a nechají si to ověřit u certifikační orgánů podle národních nebo mezinárodních režimů schválených Evropskou Komisí. Žádný ještě není schválen oficiálně, ale Evropská komise vyzvala členské státy, aby ty, které Komise „před-schválila”, uznávaly.

Provozuji bioplynovou stanici nebo teplárnu. Co teď?

Provozovatel velké bioplynové stanice nebo teplárny se
  • musí rozhodnout pro jeden z certifikačních režimů (systémů), které zatím jen předběžně schválila Evropská komise (například SURE),
  • splnit požadavky systému sám za sebe,
  • následně vše každý rok nechat ověřit certifikační firmou a být držitelem platného certifikátu a
  • pohlídat si, že jeho dodavatelé biomasy udělají to samé.
CZ Biom je národním partnerem systému SURE, za kterým stojí evropská asociace Bioenergy Europe a německý REDcert, se kterým zatím umíme poradit nejlépe. Mapujeme i další možnosti jako jsou systémy ISCC nebo KZR INiG. Jak vypadá platný certifikát se můžete podívat na webových stránkách SURE nebo jiného systému.
 
CZ Biom se zatím účastnil předauditů dvou bioplynových stanic a dvou tepláren. TÜV SÜD, Bureau Veritas a United Registrar of Systems jsou podle našich informací jediné firmy, které se na certifikaci připravují v České republice.

První kroky v přípravě na certifikace

Zkontrolovat si, zda se na mě tato nová povinnost vztahuje. Hranice je dána primárním tepelným příkonem, nikoli instalovaným elektrickým výkonem.
 
Certifikovaný musí být celý dodavatelský řetězec. Zemědělec – který dodává například kukuřičnou siláž – certifikát mít nemusí, ale subjekt, který siláž nakupuje – takzvané první sběrné místo – již ano. První věc, kterou je proto potřeba udělat, je zmapovat dodavatelský řetězec bioplynové stanice nebo teplárny a zjistit, kdo z mých dodavatelů bude také potřebovat certifikaci. Znamená to totiž registraci a smlouvu se systémem a navázání spolupráce s certifikačním orgánem a pravidelné audity. Nějaký čas zabere úprava vnitřních procesů ve firmě pro nakládání s udržitelnou biomasu, dokumentací dodávek biomasy a školení lidí, kteří jsou za to zodpovědní.
 
Samotní pěstitelé zemědělské nebo lesní biomasy a původci odpadů sice certifikát přímo mít nemusí, ale jsou předmětem inspekcí při auditu prvního sběrného místa a musí k dodávkám biomasy nebo odpadů přikládat dokumenty splňující pravidla systémů.

Přechodná ustanovení českého zákona

Český zákon naštěstí obsahuje přechodná ustanovení. Výrobce elektřiny a tepla může do 30. 6. 2022 ve formě čestného prohlášení prokázat, že nová pravidla splňuje. Vzor prohlášení bude součástí vyhlášky, která se právě připravuje. Biomasa vyprodukovaná do konce letošního roku – tedy před účinností zákona – je také chápána jako udržitelná. Velká bioplynová stanice nebo teplárna tak může nechat certifikaci třeba až na první polovinu roku 2022, i když všem raději doporučujeme brzkou certifikaci.
 
Problémem je, že zatímco výrobce bioenergie se první půlrok 2022 může prokázat čestným prohlášením, články dodavatelského řetězce před ním tuto výjimku podle českého zákona nemají. Pokud chce obchodník s biomasou nebo první sběrné místo – subjekt nakupující zemědělskou nebo lesní biomasu či bioodpad přímo od výrobce resp. původce – dodávat biomasu vyrobenou od ledna do června 2022 bioplynové stanici, a ta z ní bude vyrábět energii až od července 2022, je třeba aby tento obchodník měl certifikát a dokumenty k dodávkám biomasy v pořádku.
 
Jinými slovy: jako provozovatel bioplynové stanice nebo teplárny nemohu přijmout od 1. 1. 2022 biomasu vyrobenou v roce 2022 od subjektu, který nemá platný certifikát u jednoho ze systémů jako je SURE nebo ISCC, pokud chci z této biomasy vyrábět elektřinu a teplo po 30. 6. 2022 a nárokovat na tuto energii zelený bonus.

Konzultace pro členy CZ Biom

CZ Biom nabízí svým členům konzultace věnované přípravě na nová kritéria, zejména v oblasti zmapování dodavatelského řetězce, dokumentace dodávek biomasy pro teplárny a substrátů pro bioplynové stanice, nastavení systému hmotnostní bilance.
Chystáme také školení v systému SURE, o jehož termínu vás budeme informovat. Připravíme také oficiální české překlady částí dokumentace a některých formulářů pro pěstitele biomasy.
 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.