EU připravuje další změny v kritériích udržitelnosti

 


Během projednávání směrnice RED III zazněla na půdě EU řada návrhů na snížení prahové hodnoty pro kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu. Jako kompromisní a velmi pravděpodobnou variantu lze považovat návrh na posunutí hranice na 10 MW (ze současných 20 MW), který by začal platit v roce 2027. Diskutují se také návrhy, že by tato hranice měla být snížena na 5 MW primárního příkonu. Taková varianta by znamenala velkou administrativní zátěž a nezískala při projednávání velkou podporu.

Naše partnerská organizace Bioenergy Europe se však pokouší prosadit, aby se výkonová hranice vůbec neposouvala a zůstala zachována na 20 MW. Z dostupných informací lze usuzovat, že to má šanci na úspěch.

U bioplynových stanic a biometanu by měly zůstat požadavky na kritéria udržitelnosti shodné s dosavadním zněním směrnice, tady na 2 MW primárního tepelného příkonu.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.