Bioodpady jsou veškeré biologicky rozložitelné odpady, jejichž vytříděním výrazně snížíme množství komunálního odpadu. Po vytřídění je důležité bioodpady recyklovat, a to buď kompostováním nebo energetickým využitím v bioplynových stanicích. 

Kompostování je důležitý proces, který umožňuje využít organický materiál a snižuje množství odpadů. 

Kompost je velmi cenné organominerální hnojivo, které je velmi často přezdíváno „Hnědé zlato“. Kompost navrací organickou hmotu do půdy a podporuje rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů. Zvýšením podílu organické hmoty v půdě, dochází ke snížení negativních jevů jako jsou eroze a utužení půd, dochází ke zlepšení celkového stavu půdy, zvyšuje se retence vody v krajině. 

Při aplikaci kompostu je ukládán uhlík do půdy, která pak plní funkci „uhlíkové banky“.  Aplikace kompostů a digestátů na zemědělské půdy zajišťuje nejen využití všech hnojících prvků, ale i přidanou hodnotu v podobě organiky, to celé sníží náklady na nákup průmyslových hnojiv. 

  • CZ Biom sdružuje mnoho odborníků v daném oboru
  • Přehled v platné legislativě v rámci ČR i EU
  • Komunikace s nejvyššími úřady při navrhování a schvalování nové legislativy
  • Komunikace s fondy MŽP, MZe, MPO
  • Odpovíme na otázky v oblasti bioodpadů a kompostování
  • Poradenská činnost

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.