Školení certifikace kritérií udržitelnosti dle KZR INiG se zaměřením na bioplynové stanice

Od: 15/03/2022
Do: 15/03/2022
Kde: ONLINE
webinář Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

V úterý 15. 3. 2022 od 9:30 do 11:30 CZ Biom pořádá další školení ke kritériím udržitelnosti biomasy. Školení je zaměřeno na producenty, dodavatele, obchodníky a hlavně na provozovatele výroben využívající biomasu k produkci energií (bioplynové stanice a teplárny). Tentokrát se zaměříme na určení správného rozsahu Vaší certifikace v rámci schématu KZR INiG. Podrobně probereme vyplnění vstupního dotazníku, průběh certifikace a postup registrace do systému KZR INiG.

Nově od 1. 1. 2022 pro bioplynové stanice s větším příkonem v palivu jak 2MW a pro teplárny 20 MW a více zákon o podporovaných zdrojích podmiňuje výplatu podpory získáním a předložením certifikátu prokazující splnění kritérií udržitelnosti zpracovávané biomasy. Rozhodující je tedy výše příkonu v palivu nikoliv elektrický výkon (tento údaj najdete jen v technické specifikaci kogenerace nebo v provozním řádu dle souhlasu krajského úřadu s provozem zdroje znečištění). BPS s elektrickým výkonem mezi 780-850 kWel by měly nejdříve ověřit, zda se jich nové nařízení týká nebo nikoliv. BPS s výkonem pod 750 kWel s velkou pravděpodobností jsou mimo sledovanou skupinu a BPS s výkonem nad 850 kWel budou téměř jistě v zájmové skupině nové zákonné povinnosti.

Webinář je pro všechny účastníky zdarma.

Členové CZ Biom budou mít následně přístup k potřebným předpřipraveným dokumentům a prezentaci.

Program:

1) Jak správně určit rozsah Vaší certifikace a jak správně vyplnit dotazník pro certifikační orgán
2) Jaký je postup certifikace kritérií udržitelnosti
3) Jak se registrovat do systému KZR INiG krok za krokem

Kdy: úterý 15. března 9:30 – 11:30
Kde: online přes Google Meets
Odkaz: https://meet.google.com/nza-tqsx-zdq

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.