Schůze sekce Pevná biomasa 6/2024

Od: 05/06/2024
Do: 05/06/2024
Kde: Vzdělávací a informační centrum FLORET
Květnové náměstí 391, 252 43, Průhonice Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Dne 5. června 2024 od 9:00 se uskuteční schůze sekce pevné biomasy CZ Biom ve Vzdělávacím a informačním centrum FLORET (Květnové náměstí 391, 252 43, Průhonice).

Po společném obědě  bude odpolední program věnován exkurzi vedené Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

 

Program

Začátek Přednášející Téma
8:30 registrace  
9:00 Jan Habart, CZ Biom CZ Biom a sekce v roce 2023, notifikace podpory pro teplo, vyhláška o kategorizaci biomasy, EU ETS II
9:30 Pavel Hrubý, TÜV SÜD Praktické informace k certifikaci pevné biomasy
9:50 Vojtěch Pospíšil, CZ Biom Novinky v RED III a rozšiřování kritérií udržitelnosti, minimální požadavky na úsporu emisí CO2, SURE systém
10:10   přestávka
10:25 Andrea Borešová Národní systém kritérií udržitelnosti pro pevnou biomasu
10:45 Zdeněk Nesňal Zkušenosti z auditů kritérií udržitelnosti pevné biomasy
11:05 Jan Weger, VÚKOZ VÚKOZ a pěstování RRD, RRB, výsledky projektu
11:25 Jan Habart, CZ Biom Národní systém kritérií udržitelnosti, minimální požadavky na úsporu emisí CO2, zachycování uhlíku
11:45   oběd
12:30-14:00   exkurze VÚKOZ

 

Exkurze – Výzkumná stanice Michovky (Průhonice)

Stanice je zaměřena na dlouhodobý polní výzkum dřevin a rostlin pro energetické, krajinné a okrasné využití. 

Exkurze může být zaměřena na následující témata:

  • Ukázky nových výnosových odrůd rychle rostoucích dřevin (RRD) a energetických plodin (EP – zejména ozdobnice)
  • Ukázky s různými postupy pěstování (hnojení, hustota sponu, sázecí stroj, možná ukázka ručního sázení?)
  • Ekologické přínosy porostů RRD / EP (erozní ochrana půdy, biodiverzita, chlazení krajiny apod.)
  • Produkty z biomasy EP a jejich využití (štěpka a její sušení, mulčování, stelivo, haťování, živá architektura, nábytkářství, kontejnery)
  • Nové formy pěstování RRD (agrolesnictví, agrovotaika -AgPV)
  • Projekt biomasové kotelny Michovky na štěpku  + AgPV (zpracování studie)

Exkurze zabere cca 1,5 hodiny, program je možno uzpůsobit času a počasí. Lokalita je 3-5 min jízdy autem z KC Floret (15-20 min chůze).

 

Součástí schůze sekce bude občerstvení a oběd.

Akce se bude konat pouze fyzicky, online přenos nebude zajištěn!

Akce je JEN pro členy CZ Biom, a to zdarma

 

GDPR prohlášení

Účastník akce (subjekt údajů) dává svým podpisem souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů a fotografických materiálů z konference/semináře CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!) 

 

Registrace – uzavřena

Důležité upozornění, registrace je možná (z důvodu požadavků kongresového centra) jen do 29.5. 12:00!

Pro účast na akci je potřeba registrace.

V případě registrace více osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně. Neregistrujte v jednom formuláři více osob!     

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.