Evropský týden biometanu na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze

Od: 25/10/2023
Do: 25/10/2023
Kde: Stará čistírna odpadních vod, Papírenská 199/6, 160 00, Praha 6-Bubeneč
exkurze Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Asociace CZ Biom – České sdružení pro biomasu ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. Vás zvou na akci pořádanou k Evropskému týdnu biometanu. Událost se bude konat 25. října v odpoledních hodinách na Staré čistírně odpadních vod v Praze. Hlavním programem akce bude prezentace právě spuštěného biometanového projektu na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze s vtláčením biometanu do sítě zemního plynu. Součástí programu bude krátký blok prezentací k tématu a doprovodným programem bude pohoštění včetně grilování produktů od našich farmářů, kteří provozují BPS.

Info

kdy: 25. října 2023

místo: www.staracistirna.cz

exkurze: Biometan na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze

Čas

Speaker

Téma

14:00

Jan Habart, CZ Biom

zahájení a kontext evropského biometanového týdne, potenciál biometanu v ČR a srovnání se světem, záruky původu, BioCNG

14:15

Jana Komrsková, Magistrát hl. m. Prahy

vize Prahy a plány na cirkulární hospodářství

14:30

Adam Moravec, CZ Biom

stručné seznámení s flexibilitou a multifunkčností bioplynových a biometanových stanic

14:45

Jiří Rosický, PVS

prezentace technologie čištění biometanu na ústřední čistírně odpadních vod

15:00

 

přesun na Stávající vodní linku (SVL) ÚČOV

15:15

PVS/PVK

prohlídka biometanu na ústřední čistírně odpadních vod

16:00

 

přesun na starou čistírnu

16:15

 

prohlídka Staré čistírny

16:30

 

pokračování diskuze s cateringem

Pouze omezený počet míst, svou účast je potřeba registrovat na e-mail: dajcl@biom.cz.

Více informací a program ke stažení: POZVÁNKA (PDF)

Highlights k biometanu

– Biometan má potenciál nahradit až 30 % zemního plynu v ČR v roce 2030

– Bioplyn je palivový obnovitelný zdroj, který má velkou výhodu v tom, že je regulovatelný a nezávislý na počasí

– Kromě elektřiny a tepla umí bioplynové stanice produkovat také biometan v kvalitě zemního plynu, či vodík anebo z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku produkovat syntetický metan, tzv. syngas

– V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh

– Takových zařízení, které dodávají vyčištěný bioplyn na biometan do plynárenské soustavy, je v Česku zatím jen pár. Jde o bioplynové stanice v Rapotíně, Litomyšli, Mladé Boleslavi, Horní Suché, a právě tu na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Celkový roční výkon těchto zařízení je 9,9 mil. Nm³ biometanu, a přitom dle Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu z roku 2019 jsme již nyní měli produkovat 55,5 mil. Nm³ biometanu

Evropská unie má v oblasti rozvoje a využití biometanu ambiciózní cíle. Do roku 2030 chce vyrábět 35 miliard m³ biometanu, který pokryje více než 20 % současného dovozu plynu z Ruska. Do roku 2050 chce potom tento potenciál ztrojnásobit výrazně nad 100 miliard m³ a pokrýt tak 30 až 50 % budoucí poptávky po plynu v EU

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.