Konference Biomasa, Bioplyn & Energetika 2023

Od: 07/11/2023
Do: 08/11/2023
Kde: Hotel SEN Senohraby
Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

PREZENTACE Z KONFERENCE BBE 2023 JSOU K DISPOZICI NÍŽE V PROGRAMU.

 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2023 se uskuteční již tradiční podzimní akce CZ Biom věnovaná tématům z oblasti biomasy, bioplynu a energetiky.
Letos se setkáme v Hotelu Sen v Senohrabech. 
Tato konference se bude konat fyzicky a bude přenášena i online.

PROGRAM

Konference Biomasa, Bioplyn & Energetika 2023
Začátek Přednášející Organizace Prezentace
8:00 registrace + coffee break    
9:00 Petr Hladík Ministr životního prostředí Zelené plyny v energetice
9:15
Harmen Dekker
European Biogas Association Zdravice výkonného ředitele Evropské bioplynové asociace
9:20 Adam Moravec CZ Biom Malé BPS a změna podpory
9:30 Jiří Novák GENTEC CHP Agregace bioplynových zdrojů a potenciál zvýšení výnosu provozu BPS
9:45 Tereza Navrátilová Český plynárenský svaz Bariéry v rozvoji a potenciál biometanu v ČR
10:00 Petra Klůnová Česká spořitelna Pohled banky na bioplyn, biometan a další OZ v zemědělství
10:15 Ondřej Frič agriKomp Bohemia Modernizace BPS
10:20 diskuze    
10:30 coffee break 
 
   
10:50 Jaroslav Lekeš
Top Oil Services Vývojové řady olejů Jenbacher
10:55 Luděk Šikola Doucha Šikola Advokáti Aktuality z legislativy
11:10 Antonín Šandera Agro 2000 Ekonomika výroby substrátů BPS vs SP, modifikace, eroze
11:25 Jiří Jungr Ministerstvo zemědělství Projektové intervence
11:35 Lukáš Dobeš TEDOM

Kogenerace, bioplyn, biometan, flexibilita

11:40 Vojtěch Krajíček Doucha Šikola Advokáti Daň z bioplynu využitého pro výrobu tepla v BPS opravená
11:55 Adam Moravec CZ Biom Další aktuality z oboru bioplyn
12:10 Robert Štefanec NRG flex Teplovody pro BPS a biomasu
12:15 diskuze    
12:25 oběd    
13:30 Radek Kundrata HUTIRA Úspěšně realizované biometanové projekty v ČR
13:35 Václav Šebek SEVEn Energy Zjednodušení využití biometanu v distribuční síti zemního plynu v ČR
13:55 Martin Schwarz CZ Biom Biometan víc než energie
14:10 Martin Vrtiška PRODEVAL CE Novinky z oboru biometanu
14:15 Tomáš Prokop
SFŽP Investiční podpora pro využití odpadů na BPS
14:35 coffee break     
14:45 Blahoslav Němeček Ernst & Young Změna v legislativě_Lex OZE II a III
15:05 Ondřej Holubík VÚMOP Modely efektivního využití digestátu
15:25 Petr Machej Ivitas-green Mikroturbíny Capstone pro BPS
15:35 Jan Habart CZ Biom Připravovaná evropská legislativa RED III a implementace RED II
15:55 diskuze    
19:00 společenský večer s rautem
   

 

 

Během akce bude k dispozici občerstvení.
V úterý 7.11.2023 večer nebude chybět ani tradiční společenský večer, na který jste všichni srdečně zváni!
Ve středu 8.11.2023 jsou na programu exkurze.

Místo

Hotel SEN – Malostranská 344, 251 66 Senohraby | www.hotelsen.cz
Náš tým bude na místě již den předem, takže kdo bude mít zájem přijet a potkat se s námi, budeme tu pro Vás.

Parkování

Parkování u hotelu SEN je omezené, pokud již nebude místo u hotelu, je ožnost využít i tzv. Kongresové parkoviště. Navigaci na parkoviště lze načíst z QR kódu níže.

GPS: 49.895444, 14.714184

Ubytování

Ubytování si hradí a rezervují účastníci konference sami. 
Pro rezervaci volejte hotel na čísle +420 323 616 800, příp. pište objednávku na email recepce@hotelsen.cz, a sdělte při rezervaci heslo BIOMASA, aby v Hotelu věděli, že patříte k nám.
Přes rezervační formulář není ubytování dostupné, hotel vybookoval všechno ubytování na naši akci.

Vložné

člen CZ Biom fyzická účast: 2.900 Kč včetně DPH / 1 osoba 
člen CZ Biom online účast: 900 Kč včetně DPH / 1 osoba
NEčlen CZ Biom fyzická účast: 4.500 Kč včetně DPH / 1 osoba 
NEčlen CZ Biom online účast: 1.600 Kč včetně DPH / 1 osoba 
média fyzicky / online: zdarma, prosíme do poznámky uvést název média

Platební instrukce obdržíte v potvrzovacím emailu po úspěšné registraci.
Platba v hotovosti na místě není možná.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na přednáškách, coffee break, oběd, účast na společenském večeru s večeří a účast na exkurzi.
V případě, že neobdržíte na Vámi uvedený email potvrzenou zálohovou fakturu (která slouží jako potvrzení registrace na konferenci a potvrzení zaplacení vložného), doneste prosím na registraci dne 7. 11. 2023 doklad o zaplacení vložného.

Exkurze (jen pro fyzické účastníky, ne pro online účastníky)

Druhý den středa 8. 11. 2023 je věnován exkurzím. V případě malého zájmu je možné zrušení exkurze.

1. Exkurze bioplyn – BPS Hodkovice

Podíváme se na bioplynovou stanici Hodkovice. Společnost Agro Jesenice provozuje celkem tři bioplynové stanice o celkovém výkonu 2,4 MW. Ročně vyrobí 20 mil. kWh elektrické energie. Bioplynky zpracovávají hlavně odpady živočišné výroby – kejdu a hnůj doplněný silážní kukuřicí, ale také odpad ze zpracování zeleniny, který produkuje vlastní mrazírna.
Během exkurze bude možnost navštívit také místní Zemědělské muzeum Hodkovice.

2. Exkurze pevná biomasa – lesní školní podnik ČZU v Kostelci nad Černými Lesy

Lesní školní podnik ČZU v Kostelci nad Černými lesy obhospodařuje téměř 7 tis. ha převážně lesní půdy a ročně vypěstuje na 2 mil. sazenic dřevin v 500 druzích a 2 000 kultivarech okrasných rostlin. V rámci exkurze bude možné vidět pilu a další dřevozpracující technologie, dozvíme se více o udržitelném hospodaření v lesích a navštívíme na závěr i lesní školky. Součástí lesní školky je také podniková prodejna.

Partnerství

Partnerské pozice jsou již plně obsazeny, těšíme se na další spolupráci v roce 2024. Pokud již nyní víte, že budete mít zájem o partnerství na další akci, je možné tuto pozici závazně zabookovat na adrese sekretariat@biom.cz

Storno podmínky

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz.
V případě odhlášení 10 a více dní před konáním akce vracíme poplatek v plné výši. V případě zrušení účasti 9 a méně dní před konáním akce nebo při neúčasti na akci se účastnický poplatek nevrací (tj. storno poplatek činí 100 %).
Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.
Poplatek nelze převést na jinou akci.

GDPR prohlášení

Účastník akce (subjekt údajů) dává svým podpisem souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů a fotografických materiálů z konference/semináře CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.
(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!) 

Registrace

Kapacita sálu byla naplněna, registrovat se lze k online přenosu.

Bez předchozí registrace nebude vstup do sálu umožněn.

Pro účast na fyzické události i pro sledování online přenosu je potřeba registrace.
V případě registrace více osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně. Neregistrujte v jednom formuláři více osob!

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.