Konference Bioplyn a legislativa 2024

Od: 28/05/2024
Do: 28/05/2024
Kde: Hotel Allvet, Drnovice 115, 683 04 Drnovice
Uložte si událost do kalendáře Google nebo Apple:

Dne 28. května 2024 se uskuteční již tradiční jarní akce CZ Biom věnovaná tématům z oblasti bioplynu, biometanu a bioodpadů. Letos se setkáme v Hotelu Allvet ve Vyškově.

Akce bude přenášena také online.

Dne 28. 5. 2024 se konají následující akce:

1) konference Bioplyn a legislativa – fyzicky i online
Odkaz
pro online sledování bude přihlášeným zaslán v samostatném emailu několik dní před akcí.

2) Valná hromada CZ Biom (jen pro členy CZ Biom) – pouze fyzicky


Hlasování na Valné hromadě CZ Biom se může účastnit pouze jednatel/předseda/ředitel společnosti, příp. jeho zástupce s Plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby, která je zastupována.
Podepsanou plnou moc lze zaslat předem poštou na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo odevzdat při registraci dne 28.5.2024.

Program

bude doplněno

 

Místo

Hotel Allvet | Drnovice 115, 683 04 Drnovice

Během akce bude k dispozici občerstvení.
Náš tým bude na místě již den předem, takže kdo bude mít zájem přijet a potkat se s námi, budeme tu pro Vás.
Ubytování si hradí a rezervují účastníci konference sami.

Vložné

  • člen CZ Biom online účast: zdarma
  • člen CZ Biom fyzická účast: 600 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 726 Kč
  • NEčlen CZ Biom fyzická účast: 2.400 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 2.904 Kč
  • NEčlen CZ Biom online účast: 1.200 Kč bez DPH / 1 osoba – celkově 1.452 Kč
  • média fyzicky / online: zdarma, prosíme do poznámky uvést název média

Částku vynásobenou počtem účastníků prosím zašlete na číslo účtu: 165328389/0800, jako variabilní symbol uveďte IČ své společnosti.
Vložné uhraďte nejpozději do 20. 5. 2024, u pozdějších plateb není jistota, že budou připsány na náš účet do data konání akce.
V případě pozdější platby si sebou na registraci dne 28. 5. 2024 prosím přineste potvrzení o platbě jako doklad o uhrazení vložného.
Po připsání platby na náš účet Vám bude zasláno potvrzení o přijetí platby, finální fakturu a daňový doklad obdržíte po akci. Oboje bude zasláno na email uvedený při registraci.
Platba v hotovosti na místě není možná!

Partnerství

Místa pro partnery akce jsou již obsazena, v případě zájmu o zařazení mezi náhradníky prosím kontaktujte Sekretariát na emailu sekretariat@biom.cz. Děkujeme.

Registrace – otevřena

Pro účast je potřeba registrace.
V případě registrace více osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně. Neregistrujte v jednom formuláři více osob.

Storno podmínky

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz.
V případě odhlášení 9 a více dní před konáním akce vracíme poplatek v plné výši. V případě zrušení účasti 8 a méně dní před konáním akce nebo při neúčasti na akci se účastnický poplatek nevrací (tj. storno poplatek činí 100 %).
Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit písemně (e-mailem) na sekretariat@biom.cz. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.
Poplatek nelze převést na jinou akci.

GDPR prohlášení

Účastník akce (subjekt údajů) dává svým podpisem souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů a fotografických materiálů z konference/semináře CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlem Drnovská 507/73, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách CZ Biom prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!) 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.