Ve spolupráci se systémem SURE byla schválena riziková analýza pro Českou republiku v kategorii nízkého rizika. Toto nízké riziko platí pro veškerou biomasu získávanou na území ČR z lesních pozemků.

Dokument vychází z primárních požadavků směrnice RED II a Prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2448. Cílem dokumentu je zjednodušení administrativy při ověřování kritérií udržitelnosti a zvýšení ochrany lesních porostů.

Dokument ke stažení zde: Riziková analýza pro lesní biomasu systému SURE (EN)

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.