Změna výkazů

 


I přes to, že stále chybí doprovodná legislativa k zákonu o POZE, již nyní dochází k úpravám na výkazech.

Zde uvádíme změny, které se zatím podařilo najít:

Změna výkazů paliv v systému OTE a hlášení ERÚ: Pro pevnou biomasu a bioplyn

  1. Prohlášení související s kritérii udržitelnosti dle sdělení OTE bude možné vkládat do karty „registrace zdroje“. Výrobce v registraci sám zařadí zdroj nebo výrobnu do kategorie dle využití paliv z biomasy a biokapalin, a to na základě tepelného příkonu. Pro urychlení bude tato úprava nasazena přednostně tento měsíc. Nezbývá tedy než sledovat, kdy se úpravu podaří realizovat, aby nebylo nutné posílat prohlášení datovkou či jinak.
  2. ERÚ-E1 (případně T1) – je nový rok, a tak nezapomeňte stáhnout nové výkazy ze stránky https://www.eru.cz/cs/-/statisticke_vykazy.

Následující zprávy jsou relevantní pro provozovatele bioplynek

  1. Výkaz paliv (OTE) obsahuje hodnotu “Cena nakoupeného zdroje” a pro bioplyn je uvedena v jednotkách Kč/tis. m3. Tuto položku zatím nevyplňujte. Výkaz má projít změnami dle připravované vyhlášky, jejíž finální znění zatím není.
  2. Výkaz výroby (OTE) je nutné u zdrojů se zápalným paprskem vyplnit i s řádkem “GCR_28 – z toho množství elektřiny vyrobené ze zapalovacího paliva”. Výpočet množství elektřiny se stanoví dle stanovisko ERÚ č. 1/2015.

Malé pobavení na závěr, pro provozovatele vlaků, trolejbusů a lanovek.

  1. Výkaz výroby (OTE) v řádku “GCR_17C“ – z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN spotřebovaný při provozu drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové” je možné uvést spotřebu elektřiny odebrané ze sítě VN a použité pro napájení drážních vozidel – pro mnoho provozovatelů velmi důležité.

Novou legislativu CZ Biom připomínkuje/navrhuje a sleduje. Jakmile budou vyhlášky ve sbírce, budeme informovat o změnách, které přinesou.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.