Školení certifikace kritérií udržitelnosti dle KZR INiG se zaměřením na bioplynové stanice – dokumenty

 


V úterý 15. 3. 2022 od 9:30 do 11:30 proběhlo školení CZ Biom ke kritériím udržitelnosti biomasy. Školení bylo zaměřeno na producenty, dodavatele, obchodníky a hlavně na provozovatele výroben využívající biomasu k produkci energií (bioplynové stanice a teplárny). Tentokrát se zaměřilo na určení správného rozsahu Vaší certifikace v rámci schématu KZR INiG, vyplnění vstupního dotazníku, průběh certifikace a postup registrace do systému KZR INiG.

Návod dotazník a registrace pro BPS

Návod dotazník a registrace pro dřevní biomasu a teplárny

VZOR VYPLNĚNÍ SMLOUVY S KZR INiG

Nově od 1. 1. 2022 pro bioplynové stanice s větším příkonem v palivu jak 2 MW a pro teplárny 20 MW a více zákon o podporovaných zdrojích podmiňuje výplatu podpory získáním a předložením certifikátu prokazující splnění kritérií udržitelnosti zpracovávané biomasy. Rozhodující je tedy výše příkonu v palivu nikoliv elektrický výkon (tento údaj najdete jen v technické specifikaci kogenerace nebo v provozním řádu dle souhlasu krajského úřadu s provozem zdroje znečištění). BPS s elektrickým výkonem mezi 780-850 kWel by měly nejdříve ověřit, zda se jich nové nařízení týka nebo nikoliv. BPS s výkonem pod 750 kWel s velkou pravděpodobností jsou mimo sledovanou skupinu a BPS s výkonem nad 850 kWel budou téměř jistě v zájmové skupině nové zákonné povinnosti.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.