Sektorové šetření BPS z 2010 je nutné doplnit o další zdroje!

 


Do 30. března mělo MPO povinnost zveřejnit výsledky sektorového šetření výroben uvedených do provozu od roku 2006 do roku 2010. V poslední den lhůty se tak stalo, ale u výsledků ze sektorového šetření bioplynových stanic uvedených do provozu v roce 2010 byla uvedeno „nelze hodnotit!“ Po diskuzi s MPO byl problém identifikován v malém množství formulářů přiměřenosti podpory, které ministerstvo obdrželo. Kromě nízkého počtu formulářů komplikovalo vyhodnocení i velké množství projektů bez možnosti stanovení hodnot IRR.

Výpočet IRR není možný většinou ze dvou důvodů. Jedním z důvodů je chybné vyplnění formuláře a druhým pak záporná hodnota cash-flow ve více letech během hodnotícího období často ukazující na celkový záporný ekonomický výsledek projektu (nemusí však být podmínkou). Ať tak nebo tak, výsledkem hodnocení i přes diskuzi s MPO je, že je nutné k hodnocení předložit další dotazníky a tím ověřit, že obor bioplyn pro rok 2010 netrpí překompenzací.

Z tohoto důvodu žádáme všechny provozovatele BPS s uvedením do provozu v roce 2010, kteří tak ještě neučinili, aby vyplnili formulář přiměřenosti podpory (naleznete v příloze emailu Informace pro členy č. 13/2022) a zaslali jej ke konzultaci na mail irr@biom.cz. Vzhledem k tomu, že tento ročník BPS provozují i naši nečlenové, žádáme ty, kteří znají někoho ze seznamu níže, ať je o této aktivitě informují. Pokud se nám nepodaří poskytnout MPO dostatek kvalitně vyplněných formulářů, bude muset být spuštěna individuální kontrola každého subjektu s cílem zajistit sběr dat. Tento krok nám přijde jako zbytečný, a proto věnujeme doplnění sektorového šetření nemalou pozornost. 


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.