Návrh evropské daňové směrnice obsahuje zdanění biometanu

 


Společně s Evropskou bioplynovou asociací připomínkujeme evropskou směrnici o dani (Energy taxation directive). Ta obsahuje návrh na zdanění biometanu v závislosti na jeho původu. Biometan z odpadů by měl být zatížen pouze minimální sazbou 0,15 EUR/GJ, zatímco biometan z cíleně pěstované biomasy by měl být od roku 2023 zdaněn ve výši 5,38 EUR/GJ a od roku 2033 by mělo být zdanění na stejné úrovni jako ropa nebo zemní plyn tedy 10,75 EUR/GJ. To je naprosto nepřijatelné. Požadujeme, aby byl veškerý biometan vyrobený z jakýchkoli udržitelně získávaných surovin daněn pouze minimální sazbou 0,15 EUR/GJ.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.