Prohlášení o plnění kritérií udržitelnosti je možné nahrát do portálu OTE

 


Jak jsme avizovali dříve, OTE již upravilo formulář o výrobně. Po přihlášení Vás bude čekat pár nových kolonek v části kmenová data. Bohužel ne všechny nové kolonky se Vás budou týkat a zatím nemáme informace, jestli se mají prostě jen přejít bez povšimnutí nebo na ně nějak reagovat. Jde třeba o potvrzení, zda splňujete úsporu emisí nebo zda jde o modernizovaný zdroj. Tyto požadavky platí až pro zdroje uvedené do provozu od roku 2022. Provedené změny nepovažujeme za šťastné a OTE na to upozorníme.

Formulář se tak výrazně znepřehlednil. Prozatím je tedy nutné vyplnit kolonky „Kategorie výrobny pro kontrolu plnění kritérií udržitelnosti“, „Využití paliv z biomasy nebo biokapalin“, „Prohlašuji, že výrobou elektřiny z paliv z biomasy splňuji kritéria udržitelnosti“, „Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou tepla“ a „Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou biometanu“.

V závěru je pak prostor pro nahrání prohlášení o splnění podmínek udržitelnosti. Prohlášení bude formálně shodné jako minulý měsíc jen s údaji za měsíc únor. Ti, kteří odeslali prohlášení o podlimitní výrobně, tak již prohlášení do portálu OTE nahrávat nemusí.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.