Prohlášení k udržitelnosti biomasy – upřesňující informace

 


Minulý týden jsme Vám zaslali formuláře týkající se splnění podmínky kritérií udržitelnosti biomasy. Blíží se podání výkazu za leden 2022, a proto ještě jednou připomínáme novou zákonnou povinnost.

BPS mající souhrnně za všechny KJ příkon v palivu více jak 2 MW a biomasové zdroje s příkonem v palivu nad 20 MW musí plnit kritéria udržitelnosti. Za 1. pololetí 2022 je tuto povinnost možné doložit čestným prohlášením. Toto prohlášení odesílejte každý měsíc na OTE. Jelikož není v systému OTE zatím vytvořeno žádné místo na vložení prohlášení ani certifikátu, nezbývá než tyto dokumenty zasílat datovou schránkou na OTE.

Zdrojům s nižším příkonem doporučujeme pro jistotu zaslat prohlášení o podlimitní velikosti, a to stačí odeslat jen jednou.

AKTUALIZOVANÉ vzory obou prohlášení v příloze.

Prohlášení o splnění podmínek

Prohlášení o podlimitní výrobně


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.