Pracovní skupina Biometan

 

7.1.2022

Naše sekce Biometan zakládá novou pracovní skupinu, do které se můžou zapojit dodavatelé technologií a služeb pro výrobu biometanu. Máte-li zájem o účast v této pracovní skupině, kontaktujte přímo vedoucího sekce pana Martina Schwarze.

Výzva ke spolupráci je určena všem členům CZ Biom, kteří dodávají technologie a služby pro:

  • výrobu biometanu,
  • těžební plynovod,
  • vtláčení biometanu do plynovodu,
  • stlačení nebo zkapalnění biometanu,
  • přechod z KVET na výrobu biometanu,
  • přechod na vyšší podíl odpadů na vstupu do BPS.

Pracovní skupina se bude scházet virtuálně a nepravidelně tak, abychom mohli za sektor výroby biometanu:

  • zveřejňovat pozice,
  • předkládat připomínky a návrhy,
  • vydávat prohlášení a zprávy,
  • nebo poskytovat relevantní data a informace

k aktuálně řešeným tématům, které se týkají výroby biometanu v České republice.

V současnosti spolupracujeme například s Energetickým regulačním úřadem na přípravě cenového rozhodnutí provozní podpory pro biometan nebo na parametrech odkupu těžebního plynovodu výrobny biometanu, s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí na podmínkách budoucí podpory.

Těšíme se na budoucí spolupráci!

Martin Schwarz

Vedoucí biometanové sekce
+420 603 748 500
schwarz@biom.cz


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.