Návod na nové buňky v portále OTE

 


OTE vydalo dokumentaci pro externí uživatele – tedy návod, jak zanést prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti do systému OTE. Manuál přesně ukazuje, jak editovat data o zdroji a jak nahrát prohlášení o plnění kritérií udržitelnosti. Kromě udržitelnosti se však také v manuálu dočtete o plnění podmínek úspor emisí. Tyto podmínky se ale vztahují jen na nové zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2022. Dle sdělení OTE ponechání prázdných políček ohledně úspor emisí u stávajících zdrojů nebude nijak bránit v odeslání výkazu o výrobě a výplatě podpory. 

CS OTE Dokumentace pro externí uživatele


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.