Letos nás čeká sektorové šetření výroben spuštěných v roce 2011

 


Dle nového zákona by mělo do 30. 6. 2022 MPO zveřejnit výsledky sektorového šetření. Je tedy zřejmé, že nejpozději na přelomu zimy a jara bude muset MPO rozeslat dotazníky k přiměřenosti podpory. Z tohoto důvodu už nyní plánujeme termíny pro seminář zaměřený na konzultaci výpočtu IRR. Semináře budou dva – v Olomouci a Praze. O termínech a registraci Vás budeme brzy informovat.

Seminář je přednostně určen pro výrobny uvedené do provozu v roce 2011 nebo ty, které v tomto roce navýšily výkon. Přihlásit se samozřejmě může kdokoliv z členů CZ Biom a obzvlášť účast doporučujeme těm, kteří provozují výrobnu staršího data než 2011 a chtěli by využít některé z individuálních opatření pro výplatu podpory, tzn. mají souběh podpor a sektorové šetření vykazovalo IRR vyšší, než je limit (dnes 10,6 %), nebo těm, kteří měli souběh podpor a nechtějí z jakéhokoliv důvodu čekat až na to, kdy na ně přijde řada s individuální kontrolou.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.