Důležitá zpráva pro výrobce energie: Prohlášení ke kritériím udržitelnosti biomasy

 


Od nového roku jsou větší výrobny energie z biomasy a bioplynu povinny plnit kritéria udržitelnosti biomasy. Do 30. 6. 2022 je tuto povinnost možné doložit čestným prohlášení.  Všem, kteří čerpají provozní podporu, doporučujeme zaslat na OTE informaci ve vztahu k této nové povinnosti.

U zdrojů, které tuto povinnost nemají, doporučujeme zaslat informaci, že je jejich jmenovitý tepelný příkon v palivu pod stanoveným limitem, a kritéria udržitelnosti tím pádem splňovat nemusí. 

Těm, kteří tuto povinnost mají, doporučujeme zaslat čestné prohlášení, že kritéria udržitelnosti plní. Vzory obou dokumentů v příloze. 

Připomínáme, že se tato povinnost vztahuje na zdroje spalující pevnou biomasu se jmenovitým tepelným příkonem v palivu 20 MW a zdroje na bioplyn se jmenovitým tepelným příkonem v palivu 2 MW. 

Prohlášení o splnění podmínek

Prohlášení o podlimitní výrobně


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.