CZ Biom poskytuje podporu pro získání auditu kritérií udržitelnosti

 


V CZ Biomu vzniká nový team, jehož úkolem bude podpora a pomoc pro přípravu kritérií udržitelnosti. Plně připraven bude začátkem března.

Z týmu bohužel odešel Jan Doležal, který vedl agendu týkající se kritérií udržitelnosti dosud. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za výbornou mnohaletou spolupráci.

Nyní je Vám pro dotazy týkající se kritérií udržitelnosti k dispozici předseda Jan Habart (habart@biom.cz, 603 273 672; příští týden od 7. do 12. 2. je na dovolené).

V této souvislosti připomínáme, že první krok pro získání certifikátu kritérií udržitelnosti je vstupní dotazník, kde správně definujete role Vaší firmy.

Tento dotazník můžete následně zaslat certifikační firmě a řešit závaznou objednávku. Vstupní dotazník posíláme v příloze. Pokud budete využívat podporu CZ Biom, uveďte to v dotazníku a napište to také auditorské společnosti.

Vstupní dotazník certifikace KRZ INiG


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.