Biomasa v jednotné žádosti ve smyslu nové vyhlášky o stanovení druhů biomasy

 


Blíží se termín podání jednotné žádosti a zřejmě již někteří z vás mají odevzdáno. Vzhledem ke změně legislativy, a to hlavně nového zákona o POZE včetně doprovodných vyhlášek (které stále nejsou všechny vydané), je třeba změnit i pohled na hlášení pozemků či půdních bloků k produkci energetické biomasy. Nacházíme se v situaci, kdy platí nový zákon a vyhláška o stanovení druhů biomasy č. 110/2022 Sb. rušící starou vyhlášku č. 477/2012 je ve sbírce zákonů teprve pár dnů. Podle staré vyhlášky jste povinni hlásit pozemky k cíleně pěstované biomase, ale zákon s tímto pojmem již nepracuje (vyjma zmocnění MPO ke změně vyhlášky) a zavádí jiné členění biomasy.

V příručce pro podání jednotné žádosti je stále uvedeno toto:

Součástí JŽ je Deklarace cíleně pěstované biomasy, kterou je povinen vyplnit každý, kdo plánuje v daném roce dodávat k energetickému využití biomasu, která bude dle „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“ deklarována jako cíleně pěstovaná (myšleno pěstovaná cíleně pro energetické využití). Tato deklarace nezakládá žádný nárok na dotaci a zároveň žádným způsobem neovlivňuje nárok na čerpání zemědělských dotací, o které je v rámci JŽ žádáno.   

Nová vyhláška řešící druhy biomasy však už neuvádí povinnost deklarace pozemků a zavádí na místo pojmu “Cíleně pěstovaná biomasa” pojem “Pokročilé vstupní substráty kategorie A a B” a “Ostatní vstupní substráty”. Cíleně pěstovaná biomasa je tedy omezena jen na spalování a spoluspalování, kde zůstaly původní kategorie 1, 2 a 3 tak, jak tomu bylo doposud dle přílohy č.1 tabulka č.1. U biomasy pro bioplyn platí členění dle přílohy č.1 a tabulky č.2. Z cíleně pěstované biomasy se tak ve většině případů pro potřeby výroby bioplynu stane “ostatní biomasa”. Nové dělení bude také navazovat na vykazovací vyhlášku (ještě není zveřejněna), která povede k úpravě Výkazu paliv na OTE. Díky této úpravě bude možné konečně využívat “Výkaz paliv” jako zdroj dat pro MZe, MŽP a MPO. K výše uvedeným změnám a souvislostem již tedy není třeba označovat plochy pro produkci cíleně pěstované biomasy. Jejich označením však nehrozí žádné omezení podpory, jak je deklarováno v Příručce pro podání jednotné žádosti.  

Prohlášení cíleně pěstované biomasy tak, jak jsme ho znali z původní přílohy vyhlášky typu A a B, je upraveno a již se na konkrétní pozemky odvolává. Nové prohlášení je upraveno dle požadavků RED II a nabylo podoby prohlášení pro splnění kritérií udržitelnosti biomasy (vyhláška neřeší velikost zdroje tak jako zákon, a proto by tedy prohlášení o původu biomasy měli vyplňovat všichni producenti - vzor A a také spotřebitelé - vzor B). 

Snad se kompletní doprovodné legislativy brzy dočkáme a budeme vám ji moci představit na konferenci Bioplyn a legislativa pořádané 24. 5. 2022 v Hotelu Akademie Naháč nedaleko dálnice D1. 


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.