Akciové společnosti provozující bioplynové stanice si oddechnou

 


Po diskuzi s Ministerstvem zemědělství nám MZe potvrdilo, že již nebude vyžadovat prohlášení auditora o převažující zemědělské činnosti, které bylo dříve vyžadováno u akciových společností dle vyhlášky č. 390/2015 Sb. Nový zákon o podporovaných zdrojích již zmocnění MZe k této vyhlášce neobsahuje a není tedy nutné vést seznam akciových společností mající právo na podporu i přesto, že nemají zaknihované akcie, a to z důvodu převládající zemědělské činnosti. Za rok 2021 již není třeba odesílat na MZe prohlášení auditora definující podíl zemědělské činnosti na hospodaření akciových společností.


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.