O nás

Podporujeme rozvoj a propagujeme využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Naším zájmem je i cirkularita materiálových toků, proto se zabýváme také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružujeme velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy.

„Jsme členem Evropské asociace pro biomasu Bioenergy Europe, Evropské bioplynové asociace EBA, Světové asociace pro bioenergetiku WBA a Evropské kompostářské sítě ECN.“


Co konkrétně děláme

Prosazujeme dobré podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu tak, aby tyto obory přispívaly k snižování emisí CO2 a ochrany přírody a půdy.

Prosazujeme vyšší podíl zpracování bioodpadů a navracení živin z těchto odpadů zpět do půdy.

Společně s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem zpracováváme odborné studie, posudky, strategie a analýzy.

Organizujeme semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi.

Podílíme se na vědeckých a výzkumných projektech, které přinášejí nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky.

Pro všechny občany shrnujeme nejnovější informace z oblasti biomasy, bioplynu, bioodpadů a kompostování na hojně navštěvovaném portálu biom.cz i v tištěném časopisu BIOM.


STAŇTE SE ČLENEM
ČESKÉHO SDRUŽENÍ PRO BIOMASU

Stát se členem

Proč se stát členem českého sdružení pro biomasu

Sledujeme trh i legislativu v oblastech biomasy, bioplynu, biometanu, bioodpadů a kompostování. Komunikujeme se státní správou.


 1. Zprostředkováváme výměnu zkušeností a názorů, předáváme informace od podobně zaměřených společností s možnostmi navázání kontaktu s potencionálními zákazníky či obchodními partnery.
 2. Předáváme informace všemi směry, nejen od našeho týmu směrem k našim členům nebo mezi členy navzájem, ale o zkušenostech z praxe jednáme také se státní správou a kontrolními orgány.
 3. Jako člen máte možnost zapojit se do aktivit a vedení sekce, stejně jako do aktivit a vedení celé asociace CZ Biom.
 4. Pomůžeme Vám s propagací a publikační činností v médiích.
 5. Náš tým Vám pomůže se zpracováním analýz, posudků a studií nebo s posouzením Vašich projektů či podnikatelských záměrů v oblasti bioenergetiky, kompostování a bioodpadů.
 1. Zajistíme právní podporu v problematických situacích.
 2. Připravíme Vás na jednání se státní správou či kontrolními orgány.
 3. Provozovatelům a majitelům bioplynových stanic nabízíme možnost tzv. kontroly nanečisto. Jedná se o kontrolu dokumentace provozu bioplynové stanice a s tím spojeného vykazování.
 4. Zajistíme Vám informační servis v podobě zasílání aktualit a novinek o vývoji projednávaných otázek v oblasti biomasy, bioplynu, biometanu, bioodpadů a kompostování.
 5. Spolupracujeme při pořádání seminářů, exkurzí či konferencí.


„Společný postup má nejsilnější hlas!“


Členové CZBIOM

Naše služby

 • Konzultace v oblasti výroby energie z biomasy, bioplynu a biometanu
 • „Kontroly nanečisto“ bioplynových stanic
 • Poradenství v oblasti kritérií udržitelnosti
 • Poradenství při přípravě projektů kompostáren
 • Posouzení projektů z hlediska jejich realizovatelnosti a due deligence
 • Analýzy trhu, cenového vývoje a potenciálu jednotlivých segmentů bioenergetiky
 • Analýza současné legislativy v oblasti výroby, zpracování a využití biomasy
 • Zpracování marketingových studií v oblasti biomasy
 • Poradenství v přepravě, logistika
 • Poradenství o způsobech využití a odstranění popela z biomasy
 • Zajištění registrace popela z biomasy jako hnojiva
 • Informace o skladování biomasy
 • Poradenství při pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin
Stát se členem

Náš tým

Jan Habart

Předseda CZ Biom
+420 603 273 672
habart@biom.cz

Adam Moravec

Vedoucí bioplynové sekce
+420 602 858 977
moravec@biom.cz

Julie Dajčl

Projektová manažerka, kritéria udržitelnosti, redakce časopisu
+420 731 872 260
dajcl@biom.cz

Vojtěch Pospíšil

Vedoucí sekce výroby tepla a elektřiny z pevné biomasy, projektový manažer
+420 773 787 838
pospisil@biom.cz

Ha My Nguyenová

Konzultace bioplyn, překompenzace
+420 778 445 489 
nguyenova@biom.cz

 

Klára Šestáková

Vedoucí sekce bioodpady a kompostování
+420 605 982 562
sestakova@biom.cz

Eva Šiftová

Tajemnice
+420 604 856 036
sekretariat@biom.cz


Jsme členy

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.